Otwarcie wystawy Kieleckie Szkoły Artystyczne


Zapraszamy na otwarcie wystawy „Kieleckie Szkoły Artystyczne w Jędrzejowie” w piątek, 13 stycznia o godz. 18:00 w Pawilonie Wystawowym Muzeum.
Wystawa to kolejna edycja pokazu prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Jak zwykle prezentacja będzie bardzo różnorodna – pokażemy obrazy olejne, rysunki, grafiki, rzeźby i tkaninę artystyczną.
Tradycyjnie już wernisaż uświetni koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, pod kierunkiem jej dyrektora, Artura Jaronia.