Starodruk: „Zielnik. Herbarzem z języka łacińskiego zowią…”, Syreniusz Szymon


Starodruk: „Zielnik. Herbarzem z języka łacińskiego zowią…”, Syreniusz Szymon, 1613 r.
 
Dzisiaj na eksponat tygodnia wybraliśmy starodruk autorstwa Szymona Syreniusza profesora Akademii Krakowskiej, lekarza, botanika i badacza leczniczych właściwości ziół, żyjącego na przełomie XVI i XVII w.
Zielnik jest ilustrowaną księgą o roślinach użytkowych, zawiera opisy 765 roślin, głównie leczniczych, sposoby ich użytkowania w gospodarstwie domowym, rzemiośle i weterynarii.
W dziele można znaleźć nie tylko recepty leków roślinnych, ale i przepisy potraw czy sposoby zwalczania szkodników. Autor odnotowuje w nim też dawne ludowe zwyczaje i obrzędy związane z roślinami. Przy większej części opisów zamieszczone są drzeworyty z podobiznami roślin zawierające rysunek kwitnącej rośliny wraz z korzeniem.
Zielnik Szymona Syreniusza jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o sposobach wykorzystania zasobów przyrodniczych w dawnej Polsce, a przy ówczesnym stanie wiedzy zawarte w nim porady stworzyły dla wielu chorych szansę wyzdrowienia.