OTWIERAMY MUZEUM 26 MAJA!


Z przyjemnością informujemy, że po 75 dniach otwieramy nasze Muzeum dla publiczności. Zwiedzanie odbywać się będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii, zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opracowaliśmy nowe zasady zwiedzania, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym gościom.

Nadal obowiązuje stan epidemii, a zatem podczas wizyty w Muzeum prosimy o zastosowanie się do  procedur związanych z profilaktyką wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS CoV-2.

Poniższe zasady obowiązują do odwołania:

  1. Zwiedzanie ekspozycji stałych odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, w grupach do 5 osób.
  2. Zwiedzanie Ogrodu Czasu oraz wystaw czasowych w Pawilonie Wystawowym odbywa się bez oprowadzania. W Pawilonie Wystawowym może przebywać do 20 osób jednocześnie, w Ogrodzie Czasu – do 30 osób.
  3. Podczas zwiedzania turyści mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do muzeum. Muzeum zapewnia środek dezynfekcyjny. Wskazane jest stosowanie (we własnym zakresie) rękawiczek jednorazowych.
  4. Należy pozostać w ograniczonym kontakcie (bezpieczny odstęp 2 m) z pracownikami muzeum i innymi turystami.
  5. Dezynfekcja toalet i tras zwiedzania jest prowadzona systematycznie.
  6. Prowadzenie zajęć edukacyjnych jest możliwe tylko na terenie ekspozycji plenerowej (Ogród Czasu; lekcja „Słoneczny pomiar czasu”) w grupach maksymalnie do 15 osób z zachowaniem min. 2 m odległości od siebie.
  7. Zależnie od intensywności ruchu turystycznego Muzeum zastrzega sobie możliwość zarządzenia półgodzinnej przerwy w ciągu dnia, przeznaczonej na dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, sal ekspozycyjnych i toalet.

 

Wszystkich, którzy planują odwiedzić nas większą grupą bardzo prosimy, aby w miarę możliwości kontaktowali się z nami wcześniej – pomoże to nam lepiej zaplanować Państwa wizytę w naszym Muzeum tak, aby pomimo ograniczeń była ona dla Państwa jak najwygodniejsza. Prosimy też wziąć pod uwagę, że ostatnie wejście na ekspozycje stałe jest na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

Zapraszamy do Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie od wtorku – 26 maja 2020 r., w godzinach 8:00-17.00 (ostatnie wejście o godz. 16:00; obowiązują już godziny ustalone na sezon letni).

 

Szczegółowy Regulamin Zwiedzania Regulamin_zwiedzania