Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie archiwalnych negatywów ze zbiorów Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie


Przedmiotem projektu jest digitalizacja i opracowanie unikalnych negatywów z lat ok. 1890-1955 przechowywanych w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Zbiór obejmuje 17600 negatywów autorstwa Feliksa Przypkowskiego, lekarza, gnomonika, astronoma, pioniera fotografii w Jędrzejowie oraz Tadeusza Przypkowskiego, historyka sztuki,  gnomonika, artysty fotografika. Jego zdjęcia to przede wszystkim dokumentacja zabytków, których wiele już nie istnieje i podróży – m. in. przedwojenny Kraków, Lwów, Polesie, Wilno oraz obszar Europy Zachodniej i Afryki Północnej. Projekt zakłada udostępnienie zdigitalizowanych i opracowanych materiałów online w formie ilustrowanej bazy danych z możliwością wyszukiwania dowolnych zdjęć wg. wybranych kryteriów. W tym celu zostaną zakupione: sprzęt fotograficzny do digitalizacji, macierze dyskowe do przechowywania skanów, komputery do ich obróbki, laptopy do merytorycznego ich opracowania. Do prezentacji opracowanego zbioru będzie wykonana strona internetowa.

Projekt zakłada realizację działań w okresie od 2019-07-01 do 2021-11-30.

Całkowita wartość projektu wynosi 273 329,00 zł, z czego 209 375,00 zł pochodzić będzie z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego z funduszu Promocji Kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 02363/19/FPK/DWIM z dnia 12.07.2019 r. w ramach Programu Kultura cyfrowa.