Projekty


Obecnie realizowane zadania – projekty.

1. Przebudowa zabytkowych piwnic kamienic 7-8 w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

2. Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie archiwalnych negatywów ze zbiorów Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

Więcej informacji po rozwinięciu menu Projekty.