Regulamin zwiedzania


Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

 Informacje ogólne:

          Muzeum jest czynne:

 • w sezonie letnim (15.04 – 31.10):  poniedziałek – niedziela – 8:00 – 17:00,
 • w sezonie zimowym (01.11 – 14.04): wtorek – niedziela – 8:00 – 16:00,
 1. Ostatnie wejście: na godzinę przed zamknięciem ekspozycji,
 2. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną jest posiadanie ważnego biletu wstępu,
 3. Dzieci do lat 7 zwiedzają obiekty muzealne bezpłatnie,
 4. Obiekty muzealne są dostępne dla zwiedzających w ciągu całego roku. Terminy, dni tygodnia oraz godziny otwarcia obiektów w poszczególnych sezonach turystycznych są regulowane odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum,
 5. W dni świąteczne: Nowy Rok, Sobota Wielkanocna, Święta Wielkanocne, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia i Wigilię obiekty muzealne są niedostępne dla zwiedzających,
 6. Dyrektor może zarządzić zamknięcie poszczególnych obiektów w inne dni ze względów organizacyjnych,
 7. Obiekt muzealny może być czasowo wyłączony ze zwiedzania w czasie trwania imprez okolicznościowych,
 8. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wejście do poszczególnych obiektów muzealnych lub okazanie dokumentu uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp.

Przepisy porządkowe:

 1. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania,
 2. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać obiekty muzealne tylko pod opieką dorosłych,
 3. Obiekty muzealne można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych,
 4. Turyści indywidualni i grupy zorganizowane zwiedzają obiekty muzealne tylko z przewodnikiem; wycieczki szkolne zwiedzają Muzeum z opiekunem grupy,
 5. Czas zwiedzania wynosi maksymalnie 50 min.
 6. Wykupienie biletu wstępu zobowiązuje do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • hałaśliwego zachowania się, biegania i ślizgania się po posadzkach,
 • palenia tytoniu lub narkotyków,
 • dotykania eksponatów, elementów wystroju wnętrz i siadania na meblach,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • jedzenia, picia i żucia gumy,
 • wnoszenia dużych toreb i plecaków,
 • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
 • fotografowania z użyciem statywu i lampy błyskowej,
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 • używania telefonów komórkowych.

Zasady bezpieczeństwa:

 1. Osoby wchodzące do Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli,
 2. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz pracowników ochrony Muzeum.
 3. Zgody Dyrekcji wymaga:
 1. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren Dziedzińca Muzeum,
 2. Prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
 3. Organizowanie akcji reklamowych,
 4. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum im. Przypkowskich w celach komercyjnych.

Przepisy końcowe:

 1. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu jest jednoznaczne z wyproszeniem z Muzeum, bez zwrotu poniesionych kosztów,
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy,
 3. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.

 

DYREKTOR MUZEUM