Wystawy aktualne


Ekslibris i grafika w zbiorach Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Dział grafiki i ekslibrisu w naszym Muzeum liczy blisko 25 000 znaków książkowych i grafik!   Wystawa ukazuje oczywiście zaledwie niewielką, ale reprezentatywną ich część. Począwszy od ekslibrisu dawnego, poprzez ekslibrisy z początków XX wieku, kiedy coraz bardziej zaczęły się liczyć ich walory artystyczne, aż po ekslibris współczesny. Oprócz tego […]