Zegar słoneczny równikowy wg. Penthera


Zegar słoneczny równikowy wg. Penthera, Niemcy, ok. 1900 r.
 
Dzisiaj prezentujemy kolejny zegar słoneczny z kolekcji Feliksa Przypkowskiego.
Zegar składa się z półwalca wygiętego z blachy i przyczepionego do półkola południkowego, którego końce są połączone drutem z kulką w środku, stanowiącą wskazówkę zegara słonecznego.
Na wewnętrznej stronie znajduje się drukowany wykres gnomoniczny zegara równikowego, który zawiera arabskie oznaczenia godzin od 6-12-6 co jedna godzinę. Wzdłuż krótszej krawędzi przy godzinie 6, znajdują się oznaczenia deklinacji Słońca przed i po równonocy
Na stronie zewnętrznej znajduje się tabela równania czasu z niemieckimi oznaczeniami miesiący.
W dolnej części półkola południkowego znajduje się papierowa skala kątowa w zakresie od 25-90 stopni co jeden stopień. Kąt nachylenia półkola jest regulowany przy pomocy śruby umieszczonej w pionowym żelaznym pręcie, który umocowany jest w kolistej podstawie.
Posiada ona 4 śruby służące do regulacji całości w poziomie i pionie. Wypoziomowany zegar słoneczny nastawiony na odpowiednią szerokość geograficzną obracano tak aby cień środkowej kulki padł na odpowiednie oznaczenie deklinacji Słońca na dany dzień a cień pręta, na którym kulka jest osadzona wskazywała godzinę. Po dokładnym ustawieniu oznaczenia podstawy wskazują strony świata.