Zegar słoneczny poziomy podnoszony


Zegar słoneczny poziomy podnoszony, Rosja, XVIII w.
 
Zegar składa się z podstawy z busolą oraz umieszczonymi na zawiaskach: pierścieniową tarczą zegarową wraz z gnomonem i łukiem ze stopniami kątowymi.
Na pierścieniu znajdują się nazwy miast w języku rosyjskim z podanymi szerokościami geograficznymi. W centrum pierścienia są trzy poprzeczki: jedna łączy godziny X i II, a druga VI i VI zaś na trzeciej beleczce skierowanej prostopadle do pozostałych, znajduje się składany gnomon, nachylony pod kątem 60 stopni.
Przez podnoszenie tarczy zegara ustawia się go na szerokości geograficzne od 60-0 stopni. Wypoziomowany zegar i ustawiony odpowiednio do stron świata, po nastawieniu go na daną szerokość geograficzną, wskazuje cieniem czas prawdziwy słoneczny.