Europejskie Dni Dziedzictwa 2022


W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do odwiedzania wystawy czasowej „Polska jest tutaj”. Wstęp bezpłatny.

Wystawa Igora Przybylskiego „Polska jest tutaj” to historia o polskiej prowincji w kontekście komunikacji. Punktem odniesienia jest tu sieć kolejowa i stacje, których nazwy niosą dodatkowe znaczenia.

Wystawa to historia o polskiej prowincji w kontekście komunikacji. Punktem odniesienia jest tu sieć kolejowa – zapewniająca łączność pomiędzy miejscowościami – i stacje, których nazwy niosą dodatkowe znaczenia. Niezwykła jest ilość i rozmaitość wieloznacznych nazw miejscowości w naszym kraju. Te dziwne z nazwy miejsca bywają bardzo różnorodne – są to spore miasta lub bardzo małe miejscowości. Zdarza się, że peron jest jedyną budowlą w okolicy. Obrazy są do pewnego stopnia rekonstrukcją tablic stacyjnych, jednak z uwagi na ogromne rozmiary oryginałów – są znacznie pomniejszone, proporcje zaś zgodne z oryginałem. Tkanka malarska oddaje kolorystykę, typografię, sposób montażu czy erozję konkretnych tablic. Dodatkową warstwą tego cyklu jest rola odbiorcy, który widząc konkretne stacje-hasła sam wytwarza obrazy (np. stacja Mrozy). Jest to także rodzaj zabawy lingwistycznej, w której poprzez różne zestawienia i skojarzenia tablic można modyfikować pierwotne zamysły autora.

Obrazom towarzyszą projekcje złożona z fotografii kolejowej infrastruktury: stacji czy przystanków kolejowych, przejść podziemnych prawie zupełnie pozbawionych podróżnych i jakichkolwiek innych przejawów życia.