Zegar słoneczny magnetyczny, Niemcy, XVIII w.
 
Na dzisiejszy eksponat tygodnia wybraliśmy zegar słoneczny magnetyczny. Te typy swoją budową przypominają zegary poziome z tą różnicą, że tarcza zegarowa wraz z gnomonem jest umieszczana na igle magnetycznej. Ta właściwość pozwala na automatyczne ustawianie się zegara odpowiednio do stron świata.
Zegar wykonany jest w kształcie okrągłego drewnianego pudełka przykrywanego od góry wieczkiem. Tarczę zegara wykonano techniką barwionego miedziorytu i naklejono na igłę magnetyczną. Zawiera ona gnomon, rzymskie oznaczenia godzin w zakresie od IIII-XII-VIII oraz trzy koncentryczne pierścienie o różnych kolorach żółty, zielony i czerwony z zakreskowaniem co kwadrans. Z centrum wykresu gnomonicznego wychodzą linie pełnych godzin i biegną do ich numerycznych oznaczeń.