Klepsydra olejowa, Francja


Klepsydra olejowa, Francja, XVIII w.
Klepsydra zbudowana jest z dwóch szklanych banieczek. W środku znajduje się cienka rurka tzw. kapilara, przez którą kropla po kropli przepływa oliwa. Miejsce połączenia banieczek jest otoczone szczelnie tkaniną i nićmi. Przyrząd nie posiada ochronnej obudowy, a jego podstawą są banieczki, które mają płaskie dno.
Klepsydry oprócz walorów ozdobnych służyły do odmierzania czasu wykonywania danej czynności, wykorzystywano je w kościołach do precyzyjnego odliczania czasu trwania kazania, a także w szkołach i salach sądowych.