W związku z nasilającą się czwartą falą zachorowań na COVID 19 INFORMUJEMY!


Odnosząc się do sytuacji, jaką jest nasilający się wzrost zachorowań na COVID 19 oraz ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia obostrzenia prosimy, aby grupy zorganizowane które zgłoszone są do zwiedzania, przyjeżdżały punktualnie.
Pozwoliłoby to nam na uniknięcie skumulowania się większej liczby osób w jednym miejscu i czasie. Limit dla grup 15 osób na wejście.
Jednocześnie informujemy, że na terenie Muzeum obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, osoby nie stosujące się do niego nie będą wpuszczane na ekspozycję.
Muszą być Państwo przygotowani również na to, że może dojść do sytuacji w której, aby wejść na ekspozycję, poprosimy o okazanie świadectwa szczepienia.