Zegar słoneczny równikowy


Zegar słoneczny równikowy, Australia, XX w.
 
Zegar ma kształt sfery armilarnej a dokładniej jej połowy, która wykonana jest z jednego pełnego pierścienia, dwóch półpierścieni i osi w kształcie strzały przechodzącej przez środek sfery (wskazówka zegara). Całość jest przymocowana do drewnianej podstawy. Tarczę godzinową umieszczono na półpierścieniu stanowiącym równik, która zawiera rzymskie oznaczenia godzin w zakresie od VI-XII-VI co jedną godzinę. Układ rozmieszczonych godzin wskazuje, że zegar ten jest wykonany dla półkuli północnej. Odstępy półgodzinne są w postaci kropek.
Do podstawy przyklejono fragment mapy świata z Europą w centrum jako kolebka zachodniej cywilizacji. Na mapie zaznaczone są wszystkie znane wówczas kontynenty.