Archiwum miesiąca: maj 2021


Gnomon roboczy, Niemcy, XVI w.

Eksponat tygodnia: Jest to przyrząd służący do regulacji kąta nachylenia gnomonów w zegarach słonecznych poziomych i pionowych. Ma on kształt trójkąta prostokątnego obustronnie grawerowanego. Kąty w tym trójkącie to 49 i 41 stopni odpowiadające zegarom poziomym i pionowym wykonywanych dla szerokości geograficznej Norymbergii o czym mówi inskrypcja umieszczona na przyrządzie. […]