Muzeum ponownie otwarte dla zwiedzających!


Muzeum otwarte, zapraszamy!

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 02.03.2021 r. Muzeum im. Przypkowskich otwarte jest dla zwiedzających, od wtorku do niedzieli w godz. 8.00-16.00 (ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 15.00).

Wejścia co pół godziny, wyłącznie z przewodnikiem. 

Szczegółowe informacje na temat zwiedzania znajdą Państwo klikając na link.

Podczas wizyty w Muzeum prosimy o zastosowanie się do  procedur związanych z profilaktyką wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS CoV-2.

Poniższe zasady obowiązują do odwołania:

  1. Zwiedzanie ekspozycji stałych odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, w grupach do 5 osób.

  2. Zwiedzanie Ogrodu Czasu oraz wystaw czasowych w Pawilonie Wystawowym odbywa się bez oprowadzania. W Pawilonie Wystawowym może przebywać do 20 osób jednocześnie, w Ogrodzie Czasu – do 30 osób.

  3. Podczas zwiedzania turyści mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do muzeum. Muzeum zapewnia środek dezynfekcyjny. Wskazane jest stosowanie (we własnym zakresie) rękawiczek jednorazowych.

  4. Należy pozostać w ograniczonym kontakcie (bezpieczny odstęp 2 m) z pracownikami muzeum i innymi turystami.

  5. Dezynfekcja toalet i tras zwiedzania jest prowadzona systematycznie.

  6. Prowadzenie zajęć edukacyjnych jest możliwe tylko na terenie ekspozycji plenerowej (Ogród Czasu; lekcja „Słoneczny pomiar czasu”) w grupach maksymalnie do 15 osób z zachowaniem min. 2 m odległości od siebie.

  7. Zależnie od intensywności ruchu turystycznego Muzeum zastrzega sobie możliwość zarządzenia półgodzinnej przerwy w ciągu dnia, przeznaczonej na dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, sal ekspozycyjnych i toalet.