Ogród Czasu

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie realizuje w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
 i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
projekt pn. "Remont i rewitalizacja ogrodu na terenie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie".

 

Planowany termin zakończenia grudzień 2014 r.

 

Male projekty

Muzeum im. Przypkowksich w Jędrzejowie realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pn. Wydanie przewodnika „Ziemia Świętokrzyska. Jędrzejów - Wilanów - Mniszek - Złotniki - Wygnanów - Żarczyce - Małogoszcz - Bocheniec - Bolmin - Jedlnica. Szlak im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego”, oznakowanie szlaku z Jędrzejowa do Żarczyc oraz przygotowanie strony internetowej. 

Planowany termin zakończenia projektu  01.03.2014.

 

Male projekty

 

Katalog zegarów słonecznych

     

Projekt pn.

„Katalog zegarów słonecznych” współfinansowany 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      

mkidn 01 cmyk