Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 


 

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym p.n.: „Remont i rewitalizacja ogrodu na terenie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”

 

informacja - pobierz

 


 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - pobierz