Lekcje muzealne

Szanowni Państwo,
 Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 września do końca czerwca Muzeum proponuje w ramach biletu wstępu /cena 8 zł./ oprócz zwiedzania wystaw, jako promocję, lekcje muzealne na poniższe tematy:

- Bracia Polscy - Arianie
Historia Arian z pokazem fotografii miejsc związanych z tym ruchem reformatorskim.

- Droga do niepodległości - Legiony
Historia I wojny światowej w aspekcie sprawy niepodległościowej Polski oraz fragmenty pamiętnika Zofii Przypkowskiej wspominającej pobyt w ich domu Komendanta - Józefa Piłsudzkiego. Prezentujemy oryginalne pamiątki z pobytu legionistów w Jędrzejowie.

- Słoneczny pomiar czasu
Prelekcja o powstawaniu zjawisk astronomicznych z pokazem na modelach. Omówienie zasady działania zegara słonecznego oraz prezentacja kilu typów zegarów.

- Starodruki ze zbiorów bibliotek muzeum
Prezentacja najstarszych starodruków w nawiązaniu do historii książki. Pokaz ciekawszych opraw i ilustracji. Cytowanie ciekawszych fragmentów najstarszej polskiej książki kucharskiej.

- Władysław Broniewski - życie i twórczość
Gawęda dyrektora Piotra Macieja Przypkowskiego o poecie, którego poznał w czasie wielokrotnych pobytów Broniewskiego u rodziny Przypkowskich. Całość uatrakcyjnia recytacja wierszy poety.

- Słońce - nasza gwiazda
Prelekcja o budowie Słońca i zjawiskach na nim zachodzących z pokazem multimedialnym.

- Niebo za oknem
Lekcja zawierająca informacje o tym, co możemy obserwować na wieczornym niebie za pomocą oka, lornetki lub teleskopu. Pokaz multimedialny naszego układu słonecznego, gwiazd i galaktyk.

Minimalna grupa na lekcję muzealną to 15 osób. 

Łączny czas zwiedzania muzeum i lekcji muzealnej ok. 80 min. Zainteresowanych lekcją muzealną na wybrany temat prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 41 386-24-45 i umówienie terminu prelekcji.