Dział A - Historii Nauki

Zasadniczy dział stanowi kolekcja zegarów słonecznych (wśród których są reprezentowane niemal wszystkie typy tych instrumentów, używanych od XV wieku do czasów najnowszych) oraz przyborów astronomicznych, gnomonicznych i wszelkich przyrządów służących do pomiaru czasu, jak klepsydry, zegary ogniowe czy ciekawsze typy zegarów mechanicznych. Ozdobę tej kolekcji stanowi zegar słoneczny z XVI wieku wykonany przez Erazma Habermela, zegar słoneczny z armatką strzelającą w południe, wykonany w Paryżu dla króla Stanisława Leszczyńskiego oraz XVII-wieczna majolikowa klepsydra wodna (Caltagirone na Sycylii). Spośród zegarów mechanicznych zwraca uwagę damski zegarek-pektoralik z XVII wieku w oprawie z kryształu górskiego.

 

Galeria