Zasady udostepniania zbiorów

Zbiory udostępniane są tylko na miejscu. Korzystający ze zbiorów mogą uzyskać odpłatnie kserokopie lub skan wybranych materiałów bibliotecznych.