Dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

oraz

Prezes Jędrzejowskiego Towarzystwa Fotograficznego

zapraszają na imprezę pt.:

Stanisława Zacharko prezentuje

jako artystka:

Pokaz multimedialny własnych prac fotograficznych

jako dyrektor Biura Wystaw Artystycznych:

Wystawę Dużych Obrazów

/wybór autorski ze zbiorów BWA w Kielcach/

w pawilonie wystawowym

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

pl. T. Kościuszki 7

w sobotę 2 lutego 2013 r. godz. 16:30