Zasady udostepniania zbiorów

Zbiory udostępniane są tylko na miejscu. Korzystający ze zbiorów mogą uzyskać odpłatnie kserokopie lub skan wybranych materiałów bibliotecznych.

Cennik usług fotograficznych, świadczonych przez Muzeum związanych z udostępnianiem reprodukcji materiałów archwalnych i zdjęć eksponatów ze zbiorów Muzeum:

1. Reprodukcje cyfrowe archwalnych materiałów ikonograficznych, wielkość oryginału do A3 włącznie:

A. * wglądówka JPG, 96 dpi, podstawa 800 pikseli, RGB - cena jedn.netto 10,00 zł, cena jedn. brutto (zaw. 23% VAT) 12,30 zł.

B. podstawowy JPG, 300 dpi, podstawa 3300 pikseli, RGB - cena jedn. netto 25,00 zł, cena jedn. brutto (zaw. 23% VAT) 30,75 zł.

C. skany wyższej rodzielczości - cena do uzgodnienia.

2. Reprodukcje cyfrowe archiwalnych materiałów ikonograficznych, wielkość oryginału powyżej A3, w tym zdjęcia eksponatów wykonane w studio fotograficznym:

A. * wglądówka JPG, 96 dpi, podstawa 800 pikseli, RGB - cena jedn. netto 25,00 zł, cena jedn. brutto (zaw. 23% VAT) 30,75 zł.

B. podstawowy JPG, 300 dpi, podstawa 3300 pikseli, RGB - cena jedn. netto 45,00 zł, cena jedn. brutto (zaw. 23% VAT) 55,35 zł.

C. skany wyższej rozdzielczości - cena do uzgodnienia.

* - oferta przeznaczona wyłącznie dla uczniów i studentów

 

Za przesłanie zamówionych materiałów (CD-ROM, DVD-ROM) doliczane są koszty opłat pocztowych.