Centrum Informacji Turystycznej
Turystyczno-Krajoznawcze Ko³o PTTK
oraz
Muzeum im. Przypkowskich w Jêdrzejowie
zapraszają na wykład
spotkanie poprowadzi
Instruktor Ochrony Przyrody PTTK
Andrzej Konopacki
dnia 22 stycznia 2013 r. o godz. 17.00
Miejsce spotkania: Muzeum im. Przypkowskich w Jêdrzejowie
Wstęp bezpłatny