Dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
zaprasza na otwarcie wystawy
oraz
wykład z pokazem slajdów 

 

Feliks Przypkowski

- popularyzator astronomii

 

            W programie wykład Rafała Zaczkowskiego ilustrowany oryginalnymi slajdami Feliksa Przypkowskiego z pocz. XX w. oraz otwarcie wystawy fotografii wykonanych z tych slajdów. Na wystawie zaprezentowana będzie również tzw. „latarnia magiczna” czyli projektor do pokazu slajdów pochodzący z koń. XIX w., którym posługiwał się Feliks Przypkowski wygłaszając popularno – naukowe prelekcje.

plakat