W dniach 24-28 grudnia Muzeum - nieczynne

 

Informujemy iż 24-28 grudnia 2014 r. stała ekspozycja muzealna będzie nieczynna.

Zapraszamy w tych dniach na wystawę czasową pt. "Jędrzejowskie Szopki Bożonarodzeniowe",  

w godz. 10.00-14.00.

OGŁOSZENIE

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 poz. 518)

ogłasza się co następuje:

przeznacza się do oddania w najem z zasobu nieruchomości Muzeum im. Przypkowskich lokal o powierzchni 122 m² w budynku nr 7 położony przy pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie usytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Jędrzejów – miasto jako nr 241.

  1. Lokal zostaje przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.
  2. Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 241 położona w centrum miasta przy pl. T. Kościuszki, w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo – handlowo – administracyjnej. Działka posiada kształt regularny zbliżony kształtem do prostokąta. Od strony południowej przylega do ronda przy pl. T. Kościuszki. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem 2-kondygnacyjnym. Nie wyodrębniony lokal będący przedmiotem oddania w najem zlokalizowany jest na parterze budynku. Lokal wielopokojowy. Wejście do lokalu bezpośrednio z korytarza budynku oraz od strony dziedzińca. Okna lokalu wychodzą na stronę południową, północną i zachodnią, na parking od strony północnej zlokalizowanego na dziedzińcu Muzeum.
  3. Przeznaczenie: na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, który przewiduje funkcję: - usług administracyjnych, gospodarczych i handlu. ( Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011 r., zachowuje aktualność).
  4. Infrastruktura techniczna nieruchomości – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, instalacja odgromowa.
  5. Czynsz miesięczny, ustalony w oparciu o wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 40 zł/m² netto + media (słownie złotych: czterdzieści 00/100)

 

Muzeum im. Przypkowskich oraz Centrum Kultury w Jędrzejowie zapraszają do wzięcia udziału w przeglądzie plastycznym "Jędrzejowskie Szopki Bożonardzeniowe". 

Termin składania prac na przegląd upływa 12 grudnia 2014.

 

szop 1

 

Dnia 11 listopada - Święto Niepodległości

Muzeum im. Przypkowskich jest nieczynne

 

 

 Informujemy, że w dniach 1-2 listopada 2014 (Wszystkich Świętych)

 

Muzeum jest nieczynne.