Dnia 04.05.2015  Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających (tak jak w każdy poniedziałek miesiąca).

Możliwość wejścia do Muzeum będą miały grupy posiadające wcześniejszą 5-dniową rezerwacją.

Nie będą przyjmowane wycieczki, które nie mają rezerwacji.

 

 

XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Małopolski Instytut Kultury, Samorząd Województwa Małopolskiego, Gospodarze obiektów zapraszają na XVII edycję Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (www.dnidziedzictwa.pl), w ramach których co roku, podczas dwóch majowych weekendów, można nieodpłatnie zwiedzać kilkanaście wybranych obiektów.

Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie czas – jedna z uniwersalnych kategorii miary otaczającego nas świata. Czas jest doświadczeniem powszechnym, łączy się z pojmowaniem świata przez daną epokę, świadomością ludzi, rytmem życia, obrzędami, a także architekturą. Podczas Dni Dziedzictwa będzie nas również interesował, jak zawsze, czas historyczny zatrzymany w pokazywanych przez nas zabytkach. Zastanowimy się nad czasem: słonecznym, astronomicznym, kalendarzowym, mierzonymi za pomocą gnomonów, zegarów, kalendarzy. Przyjrzymy się także rytmom przyrody, ludowemu kalendarzowi obrzędowemu.  

W 2015 roku w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego podczas dwóch weekendów (16–17 maja, 23–24 maja) zaprezentujemy 10 zabytków, zlokalizowanych na 4 trasach zwiedzania: dwóch krakowskich (obydwa weekendy), zachodniej (16–17 maja) i północnej (23–24 maja).

23–24 maja 2015 (trasa północna)

Na trasie północnej zostanie zaprezentowana kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach (Dalewice, powiat proszowicki), która od początku swego istnienia należała do parafii w Niegardowie, pełniąc rolę kościoła filialnego. Pierwsza budowla została zniszczona, prawdopodobnie przez kalwinów, w latach sześćdziesiątych XVI wieku. Obecna świątynia pochodzi z połowy XVII wieku i, co ciekawe, do naszych czasów przetrwała bez zasadniczych zmian architektonicznych. To, co jednak najpiękniejsze i najcenniejsze, kryje się w jej wnętrzu. Sufit i ściany pokrywa polichromia pochodząca z drugiej połowy XVII wieku. Na szczególną uwagę zasługują wielkoformatowe przedstawienia postaci świętych.

Podczas weekendu 23–24 maja chętni będą mogli zwiedzić na co dzień niedostępną kaplicę w towarzystwie przewodnika, historyka sztuki bądź konserwatora malowideł ściennych. 23 maja odbędzie się w Dalewicach uroczyste wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. M. Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. Wydarzeniu będzie towarzyszyć koncert Bogumiły Gizbert-Studnickiej i Pauliny Tkaczyk.

Książ Wielki, położony przy trasie Kraków – Kielce, to kolejne miejsce, do którego zapraszamy Państwa podczas tegorocznej edycji Dni Dziedzictwa. To właśnie tu, na wzgórzu otoczonym drzewami i stawami, znajduje się jeden z ciekawszych zabytków doby renesansu w Małopolsce – zespół pałacowy w Książu Wielkim (ul. W. Witosa 10, Książ Wielki, powiat miechowski), na który składają się, oprócz samego pałacu, także dwa pawilony: kaplica pw. św. Piotra Apostoła i św. Zofii, dawna biblioteka, a także pozostałości dawnego ogrodu, który liczył sześć poziomów. Podziwiając architekturę założenia, ma się wrażenie, że czas zatrzymał się tu w sposób wyjątkowy. Okazała rezydencja odsyła nas swą formą do momentu, w którym w sztuce powrócił klasyczny zachwyt symetrią, harmonią i proporcją.

Po obiekcie oprowadzą zwiedzających gospodarz miejsca Wioletta Kozłowska oraz historyk sztuki i archeolog Monika Kamińska. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach architektonicznym i tańców renesansowych. Dodatkową atrakcją będzie wycieczka (obowiązuje rezerwacja) szlakiem I Kompanii Kadrowej, która wyruszy z Krakowa, przez Michałowice, Słomniki, Miechów do Książa Wielkiego.

 

 

A na koniec zapraszamy do Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (pl. T. Kościuszki 7–8, Jędrzejów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie), w którym pojęcie czasu nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie z zainteresowania astronomią i gnomoniką zrodziła się pasja i niezwykła kolekcja zegarów słonecznych rodziny Przypkowskich. Początki obecnej ekspozycji astronomiczno-gnomonicznej sięgają 1895 roku. Feliks Przypkowski, z zawodu lekarz, z zamiłowania astronom, gromadził zabytkowe instrumenty astronomiczne, zegary, książki.

Przybywając do Jędrzejowa, będą mogli Państwo nie tylko obejrzeć jedną z najbogatszych kolekcji zegarów słonecznych na świecie, ale także w sposób doświadczalny poznać możliwości gnomoniki. W ramach XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, po uprzedniej rezerwacji, chętni będą mogli zwiedzić mieszkanie rodziny Przypkowskich i podziwiać kolekcję zegarów słonecznych niegdyś do nich należących. Szczególną atrakcją będzie możliwość zwiedzenia biblioteki i prezentacja wybranych dzieł z zakresu gnomoniki. W niedzielę 24 maja, w zrekonstruowanym niedawno Ogrodzie Czasu, odbędzie się piknik gnomoniczny, podczas którego astronom Rafał Zaczkowski opowie m.in. o praktycznym zastosowaniu zegarów słonecznych – jędrzejowskich „słoneczników”, a dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących zegarów i czasu.

Już po raz czwarty wydarzeniu towarzyszyć będzie bezpłatna publikacja autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, dziennikarki i reportażystki. Książkę będzie można otrzymać wraz z pamiątkową pieczątką w punktach informacyjnych przy wszystkich obiektach tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.dnidziedzictwa.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Małopolski Instytut Kultury

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

17mddk-slider mddk

  

W dniach 4-6.04.2015 (Święta Wielkanocne)

Muzeum im. Przypkowskich jest nieczynne.

  

 

Dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie zaprasza na koncert kwartetu "Amarozo"

z okazji 40-lecia pracy pedagogicznej i artystycznej Andrzeja Zuzańskiego

oraz

otwarcie wystawy malarstwa Artura Smerkowskiego

 

7 lutego godz. 17.00, sala kameralna i mała galeria

 

10915075 533055756797923 5006539981955098844 o

 

 

 

DYREKTOR MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH

W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Powiatu Jędrzejowskiego w użyczeniu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8 o powierzchni użytkowej 122 m2 na okres przekraczający 3 lata.

Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu nieograniczonego ustnego.

Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 241 położona w centrum miasta przy pl. T. Kościuszki, w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo - handlowo - administracyjnej. Działka posiada kształt regularny zbliżony kształtem do prostokąta. Od strony południowej przylega do ronda przy pl. T. Kościuszki. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem 2 - kondygnacyjnym.

Nie wyodrębniony lokal będący przedmiotem oddania w najem zlokalizowany jest na parterze budynku w sąsiedztwie Muzeum. Lokal jednopokojowy. Wejście do lokalu bezpośrednio z korytarza budynku oraz od strony dziedzińca. Okna lokalu wychodzą na stronę południową, północną  i zachodnią, na parking od strony północnej zlokalizowanego na dziedzińcu Muzeum.

Przeznaczenie: na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie który przewiduje funkcję: - usług administracyjnych, gospodarczych i handlu (Uchwała Nr VII/67/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011 r., zachowuje aktualność). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Infrastruktura techniczna terenu nieruchomości – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, instalacja odgromowa.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego będącego przedmiotem postępowania wynosi 40zł/m² netto (słownie złotych: czterdzieści 00/100). Do w/w stawki należy doliczyć podatek VAT. Do czynszu doliczane będą opłaty ryczałtowe za dostarczone media (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2015o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8, sala konferencyjna.

Wadium wnoszone w pieniądzu (w formie wpłaty gotówkowej) wynosi 976 zł. Należy je wpłacić na konto Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie: PKO BP w Jędrzejowie nr 82 1020 2733 0000 2102 0003 9552 w terminie do 18 marca 2015 r. włącznie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny pierwszego czynszu uczestnikowi, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wpłacone wadium, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą wadium w formie
i terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca winna stawić się, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, do zawarcia umowy najmu, w przeciwnym wypadku Dyrektor Muzeum odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.

Organizator przetargu zastrzega, iż podmioty przystępujące do przetargu nie mogą prowadzić działalności uciążliwej dla funkcjonowania Muzeum.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Rafał Zaczkowski, pl. T. Kościuszki 7-8, tel. 41 386 24 45 w. 14.