Starodruk: Urania Propitia Sive Tabulae Astronomicae


Starodruk: Urania Propitia Sive Tabulae Astronomicae, Maria Cunitz, Oleśnica, 1650 r.

Dzisiaj prezentujemy jeden ze starodruków poświęconych astronomii, która od wczesnej młodości była pasją Feliksa Przypkowskiego, ale też jego syna Tadeusza.
W swoich zbiorach posiadali wiele dzieł dedykowanych tej dziedzinie, a Urania Propitia Sive Tabulae Astronomicae, autorstwa astronomki ze Śląska jest jednym z nich. W tłumaczeniu tytułu „Urania propitia” oznacza „Urania łaskawa czyli astronomia łatwa do przyswojenia”, zawiera 286 tablic astronomicznych i przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o odkrytych przez niemieckiego matematyka i astronoma Johanna Keplera prawach ruchu planet. W swoim dziele autorka uprościła zaproponowane przez niego schematy obliczeniowe, odchodząc od obliczeń przy użyciu logarytmów, a także przeprowadziła korektę obliczeń dotyczących Saturna, Jowisza i Marsa oraz poszczególnych faz Wenus.
Maria Cunitz wydała je w dwóch językach, pierwsza część napisana jest po łacinie, a druga po niemiecku, pisząc w ten sposób przyczyniła się do popularyzacji astronomii wśród szerszego grona czytelników.