Otwarcie wystawy Igora Przybylskiego – Polska jest tutaj


Igor Przybylski – Polska jest tutaj

29 lipca – 2 października 2022

Wystawa Igora Przybylskiego to wyjątkowa podróż po Polsce – opowieść o polskiej prowincji w kontekście komunikacji. Sieć kolejowa i stacje wraz z całą infrastrukturą, w tym zwłaszcza tablice stacyjne z nazwami miejscowości są punktem wyjścia do zaproszenia odbiorcy do swoistej zabawy wieloznacznością polskich nazw miejscowości, które w niestandardowych zestawieniach nabierają nowych, nieoczekiwanych znaczeń.

Pierwsza część wystawy to obrazy – będące do pewnego stopnia rekonstrukcją tablic stacyjnych, jednak z uwagi na ogromne rozmiary oryginałów – są one znacznie pomniejszone, proporcje zaś zgodne z oryginałem. Tkanka malarska oddaje kolorystykę, typografię, sposób montażu czy uszkodzenia konkretnych tablic, przy czym każdy obraz jest dokładnym zapisem momentu, w którym oryginalną tablicę zobaczył artysta i podobnie, jak Claude Monet w swoich widokach fasady katedry w Rouen – zarejestrował w nim barwy wynikające z konkretnej pory roku i dnia.

Drugim elementem jest projekcja zbudowana z fotografii kolejowej infrastruktury: stacji czy przystanków kolejowych, prawie zupełnie pozbawionych podróżnych i jakichkolwiek innych przejawów życia.

Igor Przybylski – (dr hab.), ur. w 1974 r. Dyplom w pracowni prof. J. Modzelewskiego na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w 2002 r. Uprawia malarstwo, tworzy filmy, fotografie, collage i performance. Od 2020 r. prowadzi III Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa w warszawskiej ASP jako prof. ASP. Autor ponad 40 wystaw indywidualnych i kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą.

Od wielu lat konsekwentnie zajmuje go temat transportu publicznego, fascynuje się koleją, lokomotywami, autobusami. Pasja Przybylskiego stała się niemal wyłącznym motywem jego twórczości. Najbardziej interesują go te rodzaje i marki środków komunikacji, których lata świetności już minęły i powoli są wycofywane z ulic miast. Nadaje to jego projektom szczególnej nuty nostalgii.

Na otwarcie wystawy zaprasza dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie w sobotę, 30 lipca o godz. 18:00.