Globus księżycowy Flammariona


Globus księżycowy Flammariona, Francja, ok. 1900

Dzisiejszym eksponatem tygodnia jest globus księżycowy opracowany pod kierunkiem francuskiego astronoma Nicolasa Camille’a Flammariona.
Podstawa globusa jest drewniana w kształcie koła z frezowaną krawędzią. Globus został wykonany w skali 1:23 000 000, pokazuje liczne zarysy kraterów, mórz, dolin, łańcuchów kraterów oraz południki i równoleżniki. Wszystkie obiekty są ponumerowane i opisane w języku francuskim, w tabeli znajdującej się na globusie.
Globus księżycowy mógł być wykorzystywany do pokazów na lekcjach w szkole, w celu lepszego poznania najbliższego satelity Ziemi.
Globus pokazuje oczywiście tylko jedną półkulę naszego naturalnego satelity, widoczną z Ziemi. Na drugiej stronie znalazły się opisy.