Zegar słoneczny dwutabliczkowy – typu norymberskiego


Zegar słoneczny dwutabliczkowy – typu norymberskiego, Niemcy, II poł. XVIII w.
Zegar składa się z dwóch drewnianych tabliczek, które po rozłożeniu są ustawiane względem siebie pod kątem prostym oraz nici, która służy za wskazówkę zegara.
Pionowa płytka zawiera wykres gnomoniczny znajdujący się na wewnętrznej stronie oraz wykaz 46 miejscowości wraz z ich szerokościami geograficznymi na zewnętrznej. W centrum płytki znajduje się skala kątowa z otworkami służącymi do regulacji kąta nachylenia nitki w zakresie od 36-56 stopni co dwa stopnie. Wokół niej znajduje się wykres gnomoniczny zegara słonecznego wykreślonego dla 50 stopni szerokości geograficznej.
W centrum poziomej płytki został umieszczono kompas z igłą magnetyczną, różą wiatrów i skrótami w języku niemieckim nazw kierunków świata. Wokół niego znajdują się cztery wykresy gnomoniczne z rzymskimi i arabskimi oznaczeniami godzin. Wykreślone są dla szerokości geograficznych 40, 45, 50 i 58 stopni.
Nić, która służy za wskazówkę przewleka się przez odpowiedni otworek na pionowej tabliczce, poprawne jej naciągnięcie tworzy kąt szerokości geograficznej dla danej miejscowości, a jej cień wskazuje godzinę.