Wykład „Z krwi i ziemi” – sztuka państw totalitarnych


Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie i Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zapraszają na wykład poświęcony rzadko podejmowanej, a jednak niezwykle ciekawej problematyce oficjalnej sztuki państw totalitarnych w XX i XXI w.
W opresyjnych systemach totalitarnych – takich jak faszyzm, komunizm, czy nazizm – społeczeństwa były poddawane nieustannej indoktrynacji i manipulacji, obejmującej wszystkie dziedziny życia. Ważnym narzędziem propagandy była sztuka. Wykształciły się specyficzne sposoby obrazowania, które miały gloryfikować ideologię systemu i własnych „bohaterów”, chwalić „zdrowy trzon narodu”, a piętnować „wrogów ludu”. Wprowadzana na ogół pod hasłami „nowości”, „świeżości”, czy „uzdrowienia” sztuka taka jednak bardzo często i chętnie wykorzystywała „twórczo” bardzo dawne wzorce. Sztuka powstała w tamtych okolicznościach dziś często śmieszy, jednak patrząc na nią należy zawsze mieć na względzie ofiary zbrodniczych systemów, które ją wspierały.
Przypomnimy obrazy, rzeźby, a także przykłady architektury powstałe w faszystowskich Włoszech, III Rzeszy, Związku Radzieckim, Albanii, Chinach, Korei Północnej, Syrii, Iraku oraz dawnych i współczesnych reżimach postsowieckich republik czy niektórych państw afrykańskich.
Wykład wygłosi dyrektor Muzeum – Jan Przypkowski.