Starodruk „Jan Kochanowski”


Starodruk: „Jan Kochanowski”, 1617 r.
Dziś postanowiliśmy zaprezentować starodruk zatytułowany „Jan Kochanowski, czyli zbiór dzieł polskiego poety epoki renesansu, wydanych pośmiertnie.
Starodruk zawiera trzy dzieła Jana Kochanowskiego. Wszystkie wydane w tej samej drukarni i tym samym okresie.
Pierwsze zawiera zbór różnych prac autora, są tu zawarte zarówno treny, jak i pieśni czy fraszki. Druga część poświęcona jest w całości fraszkom, natomiast ostatnie dzieło zawiera „Apophtegmata”, czyli zbiór 23 anegdot i krótkich opowiadań Jana Kochanowskiego oraz wybór pieśni.