Zegar słoneczny typu równikowego z analemmą


Zegar słoneczny typu równikowego z analemmą, Jędrzejów, 1910/1915
Dziś prezentujemy kolejny zegar słoneczny wykonany przez Feliksa Przypkowskiego, bo jak wiemy wykonał ich kilkadziesiąt.
Przyrząd ma kształt odwróconej litery T i opiera się na prostokątnej drewnianej podpórce umieszczonej w centrum zegara. W dolnej części podstawy przymocowano łuk z oznaczeniami godzin w dwóch rzędach: pierwszy od 4-12-8, drugi od 8-12-4 co jedną godzinę. Linie pełnych godzin przechodzą przez całą szerokość łuku, a odstępy półgodzinne i kwadranse są odpowiednio krótsze. Gnomon z przeziernikiem stanowi prostokątna płytka umieszczona pod kątem prostym w drugim końcu przyrządu.
Zegar wykreślony jest na szerokość geograficzną Jędrzejowa.
Po ustawieniu płytki z przeziernikiem na deklinację słoneczną dnia, obraca się całością tak, aby na wypoziomowanej płaszczyźnie światełko przeziernika padało na linię wykreśloną wraz z podziałkami godzinowymi na poprzecznym przecięciu ćwierć koła oznaczając swą pozycją godzinę.