Nasze Muzeum na liście programu Ministerstwa Edukacji „Poznaj Polskę”


„Poznaj Polskę” to ministerialny program dofinansowania wycieczek szkolnych o którego realizacji decyzja zapadła w połowie sierpnia.

Według Ministra Edukacji program ma być sposobem na poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnieć polskiej nauki. Ma na celu wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Na liście znajduje się kilkaset muzeów, kościołów, czy miejsc pamięci do których wyjazd może być dofinansowany nawet do 80%  wartości kosztów. Na składanie wniosków był tylko jeden miesiąc – minął we wrześniu.

Muzeum im. Przypkowskich znajduje się na 488 miejscu na liście ogłoszonej przez Ministra Edukacji.