Globus ziemski w ośmiobocznej oprawie, Niemcy, koniec XVIII w.


Globus ziemski w ośmiobocznej oprawie, Niemcy, koniec XVIII w.

Epokę globusów, na dobre rozpoczęły wielkie odkrycia geograficzne z XV i XVI wieku.

Jednym z pierwszych globusów zachowanym do tej pory i zarazem najstarszym jest Globus Jagielloński z 1510 r., na którym zaznaczono nowy kontynent Amerykę Północną. Zatem przez wieki pełniły one rolę praktycznego instrumentu.

Dzisiaj, kiedy każdy ma dostęp do Internetu, globusy odeszły do lamusa, powracając w zaskakujących wersjach i formach, stanowiąc niekiedy niebanalną atrakcję wystroju wnętrza.

Nie mogło ich też zabraknąć w kolekcji Feliksa Przypkowskiego.