Czapka ułańska Legionów Polskich


Czapka ułańska Legionów Polskich
Szczególną pozycje w kolekcji Muzeum zajmują liczące ok. 2 tys. eksponatów zbiory związane z działalnością Legionów Polskich.
W sierpniu 1914 r. gościła w domu Przypkowskich siedmioosobowa konna czujka pod wodzą Władysława Beliny-Prażmowskiego, a w ślad za nią I Kompania Kadrowa, natomiast w roku 1915 kwaterował tu z całym sztabem Józef Piłsudski.
Czapka ułańska to pamiątka z tamtego okresu, została podarowana w 1915 r. Zofii Przypkowskiej przez Władysława Belinę-Prażmowskiego na pamiątkę pobytu legionistów w Jędrzejowie.