Ekslibris Museum Publicum a Nomine Familiae Przypkowski Vocatum Jędrzejów Polonia


Ekslibris Museum Publicum a Nomine Familiae Przypkowski Vocatum Jędrzejów Polonia, Wojciech Jakubowski, 1964 r.

Jednym z największych liczbowo działów Muzeum jest kolekcja grafiki i ekslibrisu, zapoczątkowana w 1912 r. Obecnie liczy ona ok. 25 tys. znaków książkowych i grafik od XVI do XX.

Ekslibris, słowo to pochodzi od łac. ex libris = z książek, jest to znak własnościowy danego egzemplarza książki. Forma wymyślnej grafiki, w której zawarte było imię i nazwisko lub inicjały właściciela danego egzemplarza, dziś już raczej zapomniana.

Typowy ekslibris to mała karteczka, którą przyklejano do wewnętrznej strony okładki, co niewątpliwie mobilizowało do dbania o tę książkę i do jej terminowego zwrotu właścicielowi.

Zbieranie ekslibrisów jest jedną z dziedzin kolekcjonerstwa. Organizowane są również wystawy, poświęcone wyłącznie tej tematyce.