Archiwum miesiąca: listopad 2020


Czapka ułańska Legionów Polskich

Czapka ułańska Legionów Polskich Szczególną pozycje w kolekcji Muzeum zajmują liczące ok. 2 tys. eksponatów zbiory związane z działalnością Legionów Polskich. W sierpniu 1914 r. gościła w domu Przypkowskich siedmioosobowa konna czujka pod wodzą Władysława Beliny-Prażmowskiego, a w ślad za nią I Kompania Kadrowa, natomiast w roku 1915 kwaterował tu […]