Mikołaj Kopernik „De revolutionibus orbium coelestium”


Mikołaj Kopernik „De revolutionibus orbium coelestium” (O obrotach sfer niebieskich) 1566 r., Bazylea

Muzeum w swojej kolekcji starodruków posiada niezwykłą gratkę dla fanów astronomii. Drugie wydanie, bazylejskie słynnego dzieła Mikołaja Kopernika.

Dzieło na owe czasy stanowiło przewrót w nauce oraz ówczesnym światopoglądzie. Początkowo wzbudziło pozytywne zainteresowanie Kościoła, jednak w związku z dużym wpływem, jaki wywarło na niektórych ówczesnych uczonych zaczęto dostrzegać w nim niebezpieczeństwo dla panującego światopoglądu religijnego.

To przyczyniło się do umieszczenia go w spisie dzieł zakazanych, skąd ostatecznie zostało wycofano 1757 r.