Chronodeik


Chronodeik, poł. XIX w., Rosja

Jest to przenośny przyrząd, służący do oznaczania dokładnego czasu z położenia Słońca.

Obraz słońca rzucamy przy pomocy małego ruchomego lusterka umieszczonego pod lunetą. Przed południem nastawiamy obraz słońca i badamy przesuwanie się tegoż przez poszczególne nitki siatki, notując poszczególne momenty według dokładnego zegara. Następnie obracamy przyrząd koło osi pionowej tak, że obraz słońca pojawia się znowuż w polu widzenia lunetki popołudniu. Średnia z zaobserwowanych czasów przejścia przed i po południu daje nam prawdziwe południe, zaś z równania czasu znajdujemy średnie południe.