Realizacja projektu


Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowych piwnic kamienic 7-8 w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Projekt współfinasowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Projekt obejmuje przebudowę zabytkowych piwnic znajdujących się w kamienicach nr 7 i 8 Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Głównym celem jest przebudowa piwnic polegająca na przywróceniu ich charakteru i świetności. Kamienice nr 7 i 8 a zwłaszcza piwnice zrealizowane zostały w XIX w., zaś w latach sześćdziesiątych XX w. zostały przebudowane i zaadaptowane dla potrzeb muzealnych. Wówczas to połączono piwnice należące do dwóch sąsiadujących budynków i skomunikowano je schodami w dwóch miejscach z poziomem parteru. Są to piwnice kolebkowe, pierwotnie wysklepione lokalnym kamieniem łamanym tzw. opoką. W latach sześćdziesiątych część sklepień zamieniono na żelbetowe, podbito fundamenty, a w kolejnym remoncie w latach osiemdziesiątych wykonano wewnętrzny drenaż odwadniający oraz wykończenie i wystrój.

Zadanie będzie obejmować: pionową izolację zewnętrzną fundamentów od strony rynku i dziedzińca, przebudowę schodów, obicie i wykonanie tynków renowacyjnych, demontaż i wykonanie nowej posadzki, malowanie ścian i sufitu, wymianę drzwi na przeciwpożarowe, renowację istniejącego drenażu, remont studzienki retencyjnej wraz z instalacją pompy pływakowej, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie nowej aranżacji ekspozycji o tematyce dawnej gastronomii i nadzór inwestorski.