Archiwum miesiąca: maj 2018


Przebudowa zabytkowych piwnic kamienic 7-8 w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Przebudowa zabytkowych piwnic kamienic 7-8 w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Cel operacji: Poprawa jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój turystyki na obszarach zależnych od rybactwa poprzez przebudowę zabytkowych piwnic kamienic 7-8 Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Opis […]